Project Description

Het connecteren van technologie ondernemers, beleidsmarkers, investeerders en corporates stopte niet aan de landsgrenzen.
In 2016 richte Karen mee de koepel organisatie European Startup Network op, waarbij 16 nationale startup associaties
de handen in elkaar slaan voor een meer eengemaakte en transparante markt voor en een snellere markt introductie van Europese startups.
www.europeanstartups.org