Project Description

In 2001 kocht Dirk Windmolen “De Hoop” van Elen (Dilsen-Stokkem) en dit werd de start van een fantastisch avontuur.
Met vereende krachten en de steun van honderden sympathisanten en sponsors, resulteerde dit prachtige lokale initiatief in de
restauratie van de molen tot een maalvaardige molen en de herbestemming van een deel van de opslagplaatsen tot vakantiewoning.
www.dehoop.be